Araw ng mga Tatay

Nakatanggap ako ng kard galing sa mahal kong anak at asawa sa araw na ito. Napakasarap pakinggan ang mga sinabi nila sa kard. Ang sinulat ng aking anak:

"Me and Mom really loves you

because we always say boo.

But now it's time to repay you,

just by saying we love you.

Your favorite color maybe blue,

But it is not as special as you.

I love you so much in my heart,

Because you have a son that is really smart.

Happy Father's Day!

 

Ang sinulat naman ng aking asawa: I Love you sooo much! Happy Father's Day!

Nasa malayong lugar ang aking Tatay. Tinawagan ko siya kahapon at binati ko ng Happy Father's Day. Sa lahat ng Tatay, binabati ko kayong lahat!

Write a comment

Comments: 0